Şükür Məhişoğlu
@mehisoglusukur

Səfər bizim, zəfər ALLAHINDIR

Там нет ничего, чтобы увидеть